Aktuality

Japonská spoločnosť SoftBank sa už neusiluje o získanie podielu vo švajčiarskej zaisťovni Swiss Re, spoločn...
Podateľňa a expedícia Sociálnej poisťovne, prijala od januára do apríla tohto roka spolu 565.326 všetkých p...
Rakúsky podporovateľ startupov Speedinvest, Raiffeisen Bank International (RBI) a poisťovňa Uniqa uzatvoril...
Vláda predstavila inovovaný návrh úprav stavebného sporenia. Čo to bude znamenať v praxi?...
Už od 25. mája začne na Slovensku platiť nové nariadenie Európskej únie upravujúce ochranu osobných údajov ...
Len za škody po požiaroch vyplatila Allianz – SP klientom toľko, čo za škody po štyroch ďalších najškodovej...
Najrýchlejší rast v únii majú krajiny stredo- a východoeurópskeho regiónu. Pociťujú však už pribrzďovanie.
Dvadsať finalistov 7. ročníka grantovej výzvy AXA Inovátor 2018 si rozdelilo pred pár dňami spolu sumu 30 0...
Šesť z desiatich Rakúšanov sa už niekedy poistilo na cestu do cudziny. Všeobecne sa dá konštatovať, že bezp...
Spoločnosť žije kráľovskou svadbou a nejeden pár sa zamýšľa koľko stojí dnes svadba. Za stredne veľkú svadb...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |

Zdroj: www.opoisteni.sk