Aktuality

Keďže na Slovensku zatiaľ nie je zavedený organizovaný skríning, bude Union zdravotná poisťovňa pokračovať ...
Zavedenie ročného zúčtovania sociálneho poistenia by malo zabezpečiť spravodlivejšie odvodové zaťaženie prá...
Počet pacientov, ktorí využívajú kúpeľné služby, každým rokom rastie. Ako uvádza Národné centrum zdravotníc...
Sociálna poisťovňa vyplatila v apríli tohto roka dávku v nezamestnanosti 30,7 tisíca osobám. V porovnaní s ...
Tisíce londýnskych vodičov taxíkov dostali textovú správu s oznámením, že ich poistenie zaniklo....
Stavebné sporenie dostane novú podobu. Po novom má byť štátna podpora poskytovaná účelnejšie, efektívnejšie...
Sociálna poisťovňa (SP) upozorňuje najmä zamestnávateľov - dlžníkov pred podvodným konaním pri vymáhaní ich...
Sociálna poisťovňa pripravila na svojej webovej stránke kalkulačku na informat...
Ministerstvo zdravotníctva súhlasí, že zdravotné poisťovne by mali mať možnosť uhradiť za niektoré lieky na...
Strojársky priemysel má na Slovensku dominantné postavenie, a hoci jeho tržby v posledných rokoch rástli, č...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |

Zdroj: www.opoisteni.sk