Aktuality

Klimatické zmeny sa dejú čoraz rýchlejšie a majú stúpajúcu tendenciu. Priemerná ročná teplota vzduchu v obl...
Dvadsaťpercentná finančná rezerva, limit vo výške 8-násobku čistého ročného príjmu a daňový bonus pri hypot...
Priemerný starobný dôchodok na Slovensku na konci apríla tohto roka predstavoval 440,33 eura. V porovnaní s...
Počet novo zakladaných firiem v oblasti Insurtechu v regióne nemecky hovoriacich krajín ubúda. Tento fakt v...
Bezplatný online prístup k Individuálnemu účtu poistenca má prostredníctvom tzv. grid karty už 58.812 poist...
Nemecká poisťovňa Allianz v prvom kvartáli dosiahla medziročný rast čistého zisku patriaceho akcionárom o 6...
Extrémy počasia v budúcnosti spôsobia, že poistná ochrana bude drahšia a nedostupnejšia. Poistné škody v dô...
Úprava odmeňovania finančných sprostredkovateľov či zvýšenie informovanosti klientov, ktorú má priniesť nov...
Dokončenie prístupového procesu západného Balkánu do EÚ sa zrejme dokončí. Dôvodom je strategický význam re...
Slovenská asociácia poisťovní (SLASPO) dnes spúšťa kampaň proti novej 8 % dani z neživotného poistenia....
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |

Zdroj: www.opoisteni.sk