Aktuality

Najčastejšou príčinou úmrtia žien aj mužov u nás sú dlhodobo choroby obehovej sústavy. V posledných 3 rokoc...
Neakceptovala vám Sociálna poisťovňa zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení? Možno niekde robíte chybu....
Návrh zákona o novej dani z poistenia pôjde na rokovanie vlády s rozporom. Jej zavedenie v pondelok totiž o...
Problémy so spotrebiteľskými úvermi či s plnením z povinného zmluvného poistenia. Toto boli vlani najčastej...
Nemci usilovne sporia aj v terajšom období nízkeho úročenia vkladov v bankách. Suma peňazí domácností do ko...
HDP krajiny by mal tento rok dosiahnuť 3,7 %. Riziko schopnosti firiem splácať svoje obchodné záväzky je A3...
Nová poistná daň negatívne zasiahne do finančného zdravia poisťovní a poškodí spotrebiteľov, ktorým môžu zd...
V roku 2017 vzrástol zisk spoločnosti pred zdanením takmer o 50 % na 6,05 mil. eur (v roku 2016 na úrovni 4...
Je alebo nie je piatok trinásteho nešťastný deň? Túto otázku si kladie množstvo poverčivých ľudí pred každý...
Firmy na Slovensku pristupujú k svojim zamestnancom inak ako firmy v okolitých krajinách. Ak im dodávatelia...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |

Zdroj: www.opoisteni.sk