Aktuality

Vláda predstavila inovovaný návrh úprav stavebného sporenia. Čo to bude znamenať v praxi?...
Už od 25. mája začne na Slovensku platiť nové nariadenie Európskej únie upravujúce ochranu osobných údajov ...
Len za škody po požiaroch vyplatila Allianz – SP klientom toľko, čo za škody po štyroch ďalších najškodovej...
Najrýchlejší rast v únii majú krajiny stredo- a východoeurópskeho regiónu. Pociťujú však už pribrzďovanie.
Dvadsať finalistov 7. ročníka grantovej výzvy AXA Inovátor 2018 si rozdelilo pred pár dňami spolu sumu 30 0...
Šesť z desiatich Rakúšanov sa už niekedy poistilo na cestu do cudziny. Všeobecne sa dá konštatovať, že bezp...
Spoločnosť žije kráľovskou svadbou a nejeden pár sa zamýšľa koľko stojí dnes svadba. Za stredne veľkú svadb...
Keďže na Slovensku zatiaľ nie je zavedený organizovaný skríning, bude Union zdravotná poisťovňa pokračovať ...
Zavedenie ročného zúčtovania sociálneho poistenia by malo zabezpečiť spravodlivejšie odvodové zaťaženie prá...
Počet pacientov, ktorí využívajú kúpeľné služby, každým rokom rastie. Ako uvádza Národné centrum zdravotníc...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |

Zdroj: www.opoisteni.sk