Aktuality

Sociálna poisťovňa vyplatila v apríli tohto roka dávku v nezamestnanosti 30,7 tisíca osobám. V porovnaní s ...
Tisíce londýnskych vodičov taxíkov dostali textovú správu s oznámením, že ich poistenie zaniklo....
Stavebné sporenie dostane novú podobu. Po novom má byť štátna podpora poskytovaná účelnejšie, efektívnejšie...
Sociálna poisťovňa (SP) upozorňuje najmä zamestnávateľov - dlžníkov pred podvodným konaním pri vymáhaní ich...
Sociálna poisťovňa pripravila na svojej webovej stránke kalkulačku na informat...
Ministerstvo zdravotníctva súhlasí, že zdravotné poisťovne by mali mať možnosť uhradiť za niektoré lieky na...
Strojársky priemysel má na Slovensku dominantné postavenie, a hoci jeho tržby v posledných rokoch rástli, č...
Klimatické zmeny sa dejú čoraz rýchlejšie a majú stúpajúcu tendenciu. Priemerná ročná teplota vzduchu v obl...
Dvadsaťpercentná finančná rezerva, limit vo výške 8-násobku čistého ročného príjmu a daňový bonus pri hypot...
Priemerný starobný dôchodok na Slovensku na konci apríla tohto roka predstavoval 440,33 eura. V porovnaní s...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |

Zdroj: www.opoisteni.sk