Aktuality

S príchodom jari už naplno začala cyklistická sezóna, ktorá ponúka príležitosť na cyklojazdy v príjemnom po...
Aj v tomto roku bude mať najkratšie čakacie doby na magnetickú rezonanciu zdravotná poisťovňa Union. Jej po...
V roku 2017 spolupracoval útvar dohľadu nad finančným trhom na príprave viacerých významných legislatívnych...
Wüstenrot poisťovňa prináša inovatívne koncipované poistenie nehnuteľnosti, domácnosti a zodpovednosti, kto...
Počas prvých dvoch mesiacov tohto roka schválila Sociálna poisťovňa 557 splátkových kalendárov v celkovom o...
Nemecké poisťovníctvo pozná päť najvýraznejších súčasných trendov: silnejúca regulácia, Big Data a prediktí...
Päťdesiat percent firiem vo svete aktuálne plánuje povolať na pomoc roboty. Vyplýva to z globálnej štúdie p...
Wüstenrot poisťovňa prináša inovatívne koncipované poistenie nehnuteľnosti, domácnosti a zodpovednosti, kto...
Podľa prieskumu Nadácie Partners a agentúry Focus takmer polovica Slovákov priznáva, že nebýva vo vlastnom....
Ak si obstarávate do firmy vozidlo, skúste porovnať výhody aj nevýhody jednotlivých foriem obstarania....
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |

Zdroj: www.opoisteni.sk