Aktuality

Počet novo zakladaných firiem v oblasti Insurtechu v regióne nemecky hovoriacich krajín ubúda. Tento fakt v...
Bezplatný online prístup k Individuálnemu účtu poistenca má prostredníctvom tzv. grid karty už 58.812 poist...
Nemecká poisťovňa Allianz v prvom kvartáli dosiahla medziročný rast čistého zisku patriaceho akcionárom o 6...
Extrémy počasia v budúcnosti spôsobia, že poistná ochrana bude drahšia a nedostupnejšia. Poistné škody v dô...
Úprava odmeňovania finančných sprostredkovateľov či zvýšenie informovanosti klientov, ktorú má priniesť nov...
Dokončenie prístupového procesu západného Balkánu do EÚ sa zrejme dokončí. Dôvodom je strategický význam re...
Slovenská asociácia poisťovní (SLASPO) dnes spúšťa kampaň proti novej 8 % dani z neživotného poistenia....
Otepľovanie vzťahov medzi oboma Kóreami má zatiaľ pozitívny vplyv na trhy. Riziká však stále zostali....
Objem poistného v neživotnom poistení stúpol minulý rok na Slovensku o 5,9 %, čo je pod úrovňou priemeru Vý...
Za stredne veľkú svadbu, najmä v mestách, s počtom hostí 60, zaplatíte od 10 tisíc eur vyššie a to ste pokr...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |

Zdroj: www.opoisteni.sk