Aktuality

Nový koncept, ktorého hlavným predstaviteľom je postava Anjela strážneho v podaní herca Ľuboša Kostelného, ...
Počet úrazov detí na Slovensku každoročne stúpa. Potvrdzujú to aj údaje KOMUNÁLNEJ poisťovne. Kým v roku 20...
Wüstenrot poisťovňa a Wüstenrot stavebná sporiteľňa spustili do prevádzky nový klientsky portál Môj Wüstenr...
Ministerstvo financií (MF) SR si posvieti na FinTech inovácie. Detailne sa tejto problematike bude venovať ...
Ponúkať pri životnom poistení rozšírené krytia, zrýchľovať procesy, odporúčať asistenčné služby a riešiť pr...
Dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS) zasielajú sporiteľom výpis z ich osobných dôchodkových účtov. Ak c...
Od 1. januára 2018 sa výška poistného, po prvý raz splatná do 8. februára, nemení všetkým samostatne zárobk...
Sucho postihlo viaceré krajiny EÚ. Aj preto sedem krajín okrem Slovenska požiadalo o predčasné, preddavkové...
Nemecká zaisťovňa Munich Re oznámila za 4. kvartál zvýšenie zisku, údaje však zaostali za odhadmi trhov. Na...
Na poistnom trhu USA sa chce presadiť reťazec lekární CVS, a preto chce získať za 68 mld. USD zdravotnú poi...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |

Zdroj: www.opoisteni.sk