Aktuality

Britská banková skupina Lloyds Banking Group, ktorú musela počas finančnej krízy pred zhruba 10 rokmi zachr...
Živnostníci a samostatne zárobkovo činné osoby dostali informácie o nových platbách poistného....
K tradičnej značke s názvom Wüstenrot, ktorá má dlhodobo dobré meno na poistnom trhu, chcú čoskoro pridať p...
Firmy, ktoré podnikajú v elektrotechnickom priemysle, čakajú na vyplatenie faktúr najdlhšie - až 91 dní. Za...
K nálezom a obrazovej dokumentácii z vyšetrení magnetickou rezonanciou (MR) a počítačovou tomografiou (CT) ...
Genetickú analýzu pre poistencov Allianz - Slovenskej poisťovne v rámci životného poistenia vykonáva renomo...
Nemecký IMU Inštitút novo prepočítal, vzťah medzi odmenami top manažérov (členmi predstavenstva) a zamestna...
Počas 1. polroka 2018 vzniklo na území Slovenska 4602 požiarov, ktoré spôsobili priame materiálne škody vo ...
Dlhé letné prázdniny a dovolenky sú časom výnimočných zážitkov pre malých i veľkých, no takisto obdobím zvý...
Počas leta nahlásia dovolenkári Allianz – Slovenskej poisťovni každý deň v priemere 30 poistných udalostí z...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |

Zdroj: www.opoisteni.sk