Finančné poistenie

Hospodárenie firiem ohrozuje celý rad nepríjemných situácií, ktorých dôsledkom nie je priama materiálna škoda, ale určitá finančná strata, prípadne nutnosť vynaložiť mimoriadne a neplánované finančné náklady. Postupom času poisťovne vytvorili pre mnoho takýchto rizík  špecializované produkty, ktoré sa zvyčajne súhrnne nazývajú „poistenie finančných rizík“.

Kontaktujte poisťovacích maklérov v INSIA a zistite, či sa aj pre vašu firmu hodí niektoré z poistení finančných rizík.

Chránime Vaše podnikanie 

Špecialisti na firemné poistenie najväčšej siete poisťovacích maklérov pomáhajú firmám a podnikateľom nájsť optimálne poistenie, starajú sa o jeho udržiavanie a riešia škody.